HOME / COLUMNS / De waarde van opstal in Nederland buiten de stadsgrenzen

COLUMNS / 29 november 2018

De waarde van opstal in Nederland buiten de stadsgrenzen

De waarde van opstal in Nederland buiten de stadsgrenzen per postcode (euro per m2 oppervlakte) (Vermeulen, Teulings, Marlet, & de Groot, 2016, p. 94)

Kaart behorende bij column FD 30 november 2018

Bron: Vermeulen, W., Teulings, C., Marlet, G., & de Groot, H. (2016). Groei & Krimp, Waar moeten we bouwen – en waar vooral niet? Nijmegen: VOC Uitgevers.

 

 

 

 

REAGEER