HOME / BOEKEN

BOEKEN

Over de dijken

Teulings C.N., Over de dijken, 10 jaar na het uitbreken van de financiele crisis, Uitgever: Prometheus

Over de dijken

Over het boek:
Tien jaar geleden ging Lehman Brothers failliet. Amper een jaar later stortte Griekenland het europroject in crisis. Terwijl de wereldeconomie op de rand van deflatie balanceerde, zochten economen op de tast naar een uitweg. Centrale banken werden gedwongen tot radicale en omstreden maatregelen. Net zoals in de jaren dertig daalde het vertrouwen in de politiek tot een dieptepunt. Het wantrouwen tussen Noord- en Zuid-Europa vierde hoogtij. Engeland koos voor Brexit en Amerika voor Trump. Inmiddels is ook de handelsoorlog een realiteit.De financiële crisis heeft ons wereldbeeld voorgoed veranderd. Financiële markten zijn in onze ogen meer dan ooit een gevaarlijk monster dat getemd moet worden. En bestaande bondgenootschappen zijn plotseling minder vanzelfsprekend. Onze diagnose is echter troebel en inconsistent. In deze nieuwe, risicovolle wereld moet Nederland over de eigen dijken kijken om zijn positie opnieuw te bepalen.

Lees- en kijksuggesties, bronvermelding

Podcast Betrouwbare Bronnen met Jeroen Dijsselbloem en Coen Teulings

Groei & Krimp

Vermeulen W., C.N. Teulings, G.Marlet, H. de Groot, 2016, Groei & Krimp, waar moeten we bouwen – en waar vooral niet?, VOC Uitgevers

Review J. Jager, Cobouw
Review A. Jones, Archined

Europa in crisis, het Centraal Planbureau over schulden en de toekomst van de eurozone

Teulings, C.N. et.al., 2011, Europa in crisis, het Centraal Planbureau over schulden en de toekomst van de eurozone, Uitgeverij Balans, 240 p.

De grote recessie, Centraal Planbureau over de kredietcrisis

Ewijk, C. van & C.N. Teulings, 2009, De grote recessie, Centraal Planbureau over de kredietcrisis, Uitgeverij Balans, 224 p.

De cirkel van goede intenties, de economie van het publieke belang

Teulings C.N., L.A. Bovenberg & H. van Dalen 2005, De Cirkel van goede intenties, de economie van het publieke belang, Amsterdam University Press.

Minimumloon, arbeidsmarkt en inkomensverdeling

Teulings, C.N., E. Vogels & L. van Dieten, 1998, Minimumloon, arbeidsmarkt en inkomensverdeling. Den Haag: SDU Uitgevers, p. 189

Dilemma’s van sociale zekerheid

Teulings, C.N., R.J. van der Veen & W. Trommel, 1997, Dilemma’s van sociale zekerheid: een analyse van 10 jaar herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Amsterdam: VUGA.

Lokale distributieve instituties als remedie voor informatiegebreken

Teulings, C.N., 1994, Lokale distributieve instituties als remedie voor informatiegebreken. In: P.T. van den Berg & M. Trappenburg (eds.) Lokale rechtvaardigheid; de politieke theorie van Michael Walzer, pp. 213-230 Zwolle: Tjeenk Willink