HOME / PUBLICATIES

PUBLICATIES

Wiens misvattingen?

Teulings C.N., Wiens misvattingen?, naschrift ESB Pensioenen, jaargang 103 (4765), p. 428

Naschrift C.N. Teulings

Naschrift J. Frijns

Reactie S. v. Wijnbergen

 

Amsterdam vreest zijn eigen succes

Teulings C.N., Amsterdam Lezing, 26 maart 2018

Amsterdam Lezing

Europa’s drieprocentsnorm is een moeizaam anker

Teulings C.N., 2017, Europa’s drieprocentsnorm is een moeizaam anker, ESB, jaargang 102, p.30, 3 oktober

Publicatie

Over de meerwaarde van intergenerationele verzekering in het pensioenstelsel

Teulings C.N., Over de meerwaarde van intergenerationele verzekering in het pensioenstelsel, juni 2017

Publicatie

Leegstand en transformatie van winkelvastgoed

Ossokina I., J. Svitak, C.N. Teulings, ‘Leegstand en transformatie van winkelvastgoed’, Real Estate Research Quarterly, maart 2017

Publicatie

Vogon Award 2017

Leegstand en transformatie van winkelvastgoed

Ossokina I.V.,  J. Svitak, C.N. Teulings, Leegstand en transformatie van winkelvastgoed, Real Estate Research Quarterly, maart 2017, jaargang 16, nummer 1

Artikel

Vijf jaar programma Teulings in de praktijk: wat kan er beter?

Teulings C.N., vijf jaar programma Teulings in de praktijk: wat kan er beter?, ESB, KVS preadviezen 2016

Preadvies

Johan Witteveen lezing

Teulings C.N., Johan Witteveen Lezing, Erasmus Universiteit Rotterdam, 31 oktober 2016

Lezing

1   20161031_54

2   4

Fotografie: Michelle Muus

Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei: historie, toekomst en beleidsimplicaties

Groot H.L.F. de, I. Ossokina en C.N. Teulings, 2016, Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei: historie, toekomst en beleidsimplicaties, TPEdigitaal, vol. 10(2): 89-103

Publicatie

Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei: historie, toekomst en beleidsimplicaties

De Groot H., I. Ossokina, C.N. Teulings, Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei: historie, toekomst en beleidsimplicaties, TPE Digitaal 2016 jaargang 10 (2) p. 89-103.

Artikel

Winkelleegstand na de crisis

Ossokina I., J. Svitak, C.N. Teulings, P. Zwaneveld, Winkelleegstand na de crisis, CPB Policybrief 2016/04

Download Policybrief

Winkelleegstand na de crisis

Ossokina, I., J. Svitak, C.N. Teulings en P. Zwaneveld, 2016, Winkelleegstand na de crisis, Centraal Planbureau, Den Haag

Publicatie

Oorzaken van en remedies voor seculaire stagnatie

Teulings C.N., R. Baldwin (2015), Oorzaken van en remedies voor seculaire stagnatie, Jaarboek 2015, Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, blz. 215-224, Johan Enschede, Amsterdam

Jaarboek
Publicatie ESB

De toekomst van Europa

Een essay over schuld, moraal en solidariteit, Management & Organisatie, nr. 5/6, sept-dec. 2014
Essay

Wat kunnen we leren van de Nederlandse recessie

Teulings C.N., wat kunnen we leren van de Nederlandse recessie, TPE digitaal, 2014, jaargang 8(3)
Artikel

Oorzaken van en remedies voor seculaire stagnatie

Teulings C.N., R. Baldwin, Oorzaken van en remedies voor seculaire stagnatie, ESB Groei & Conjunctuur, Jaargang 99, 2014.
Artikel

Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart

Ossokina I., H. de Groot, X. Ji en C.N. Teulings, 2014, Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart, Centraal Planbureau, Den Haag.

Publicatie

Teulings en de euro

Volkskrant, Pieter Smit, Lopend vuur: Teulings en de euro.

Artikel

Voetnoot Essay, Arnon Grunberg

Voetnoot Essay, Arnon Grunberg in de Volkskrant
Artikel

EU bracht Nederland honderden miljarden

Blom F., G.J. Wijers, C.N. Teulings, NRC

Artikel NRC

Economie na Lehman

Teulings, C.N., 2013, Economie na Lehman, Tijdschrift voor het economisch onderwijs, vol. 113 (6) p.2
Artikel

Het pad naar begrotingsevenwicht

Lukkezen, J. & C.N. Teulings, 2013, Het pad naar begrotingsevenwicht, ESB, vol. 98 (4554 & 4665), pp. 426-429.

Steden, grondprijzen en de lokale overheid

Groot, H.L.F. de, G.A. Marlet, C.N. Teulings & W. Vermeulen, 2011, Steden, grondprijzen en de lokale overheid, De economische toekomst van Nederland, preadviezen 2011, Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, pp. 233-255.

Welke lessen leert de grote recessie ons voor macromodellen?

Anthony,  J., D.P. Broer & C.N. Teulings, 2011, Welke lessen leert de Grote Recessie ons voor macromodellen? De economische toekomst van Nederland, Preadviezen 2011, Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, pp. 75-105.

De toekomst volgens het CPB

Bos, F. & C.N. Teulings, 2011, De toekomst volgens het CPB: wetenschap, glazen bol of een praktisch beleidsinstrument?, Liberaal Reveil vol 3, pp. 132-138.

Tatoeages overal – dat zijn zij

Teulings, C.N., 2011 Tatoeages overal – dat zijn zij (Preek voor het volk, tekst zoals is uitgesproken in Kerk De Duif te Amsterdam n.a.v. het 225-jarig bestaan van de Kleine Komedie), NRC.
Tekst

Nieuw pensioencontract onvermijdelijk

Ewijk, C. van & C.N. Teulings, 2011, Nieuw pensioencontract onvermijdelijk, CPB Policy Paper, vol. 1, 16 p.

Stad en land

Groot, H.L.F. de, G.A. Marlet, C.N. Teulings & W. Vermeulen, 2010, Stad en land, CPB Bijzondere publicatie 89, 140 p.

Hoe kunnen we onze risico’s efficiënt delen?

Teulings, C.N., 2008, Hoe kunnen we onze risico’s efficient delen? Principes voor optimale sociale zekerheid en pensioenvoorziening, Netspar NEA paper, vol.11, 38 p.

Kunnen economen de politiek verklaren?

Teulings, C.N., 2008, Kunnen economen de politiek verklaren? De Academische Boekengids vol. 72, pp. 9-14.

Markt en moraal gaan hand in hand

Teulings, C.N., 2008, Markt en moraal gaan hand in hand, NRC.

Aandeelhouderswaarde: steen der wijzen of des aanstoots

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 2008, Aandeelhouderswaarde: steen der wijzen of des aanstoots, Financieel Dagblad.

Moraliteit en marktwerking, een verstandshuwelijk?

Teulings, C.N., 2007, Moraliteit en marktwerking, een verstandshuwelijk?, Annalen van het Thijmgenootschap, vol. 95 (3) pp. 13-33.

Privatisering: bezint eer ge begint, voltooit wat is ontplooid

Teulings, C.N., A.L. Bovenberg & H.P. van Dalen, 2007, Privatisering: bezint eer ge begint, voltooit wat is ontplooid, Christen Democratische Verkenningen, Lessen in Marktwerking, vol. 28, pp. 44-56.

Een nieuw fundament: borging van publieke belangen op de woningmarkt

Hof, B., C. Koopmans & C.N. Teulings, 2006, Een nieuw fundament: borging van publieke belangen op de woningmarkt, SEO rapport, 899.

Over goedwillende dictators kwaadaardige democraten en centrale planners

Teulings, C.N., 2006, Over goedwillende dictators, kwaadaardige democraten en centrale planners, IRF lustrumboek.

De cirkel van goede intenties: de economie van het publieke belang

Teulings, C.N., L.A. Bovenberg & H. van Dalen, 2005, De cirkel van goede intenties: de economie van het publieke belang, Amsterdam, University Press.

De vlaktaks in concreto

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 2005, de vlaktaks in concreto, ESB, 90 (4455), pp. 112-114.

Feiten en valkuilen van het minimum loon

Berg, G.J. van den, P.A. Gautier & C.N. Teulings, 2005, Feiten en valkuilen van het minimum loon, ESB, 90 (4453), pp 52-54.

Micropremie en macroparadox

Teulings, C.N. & C.G. de Vries, 2005, Micropremie en macroparadox, ESB, 90 (4470) pp. 386-389.
Artikel

Verdeel het vermogen nu: generatierekening overbrugt tegenstellingen

Teulings, C.N., 2005, Verdeel het vermogen nu: generatierekening overbrugt tegenstellingen, Pensioen, Bestuur & Management, vol. 2 (2) pp. 6-7.

Privatisering of de kunst van het loslaten

Teulings, C.N., A.L. Bovenberg & H.P. van Dalen, 2004, Privatisering of de kunst van het loslaten, Strategie en beleid, ESB, 89 (4424), pp. 28-31.

De calculus van het publieke belang

Teulings, C.N., A.L. Bovenberg & H.P. van Dalen, 2003, De calculus van het publieke belang, Den Haag, kenniscentrum voor ordeningsvraagstukken.

Pensioenbeleid als automatische destabilisator

Teulings, C.N. & C.G. de Vries, 2003, Pensioenbeleid als automatisch destabilisator, Strategie en beleid. Serie Pensioenen op het spel, ESB, 88 (4396), p. 100-103.
artikel

Ambities geen reden voor ‘meer overheid’

Teulings, C.N., 2002, Ambities geen reden voor ‘meer overheid’, ESB, 87 (4343), pp. 44-47.

Hervorming zorgstelsel: wat is de slimste weg naar Rome?

Schut, F.T., A.L. Bovenberg, F.M. Canoy, H.A. Keuzenkamp & C.N. Teulings, 2002, Hervorming zorgstelsel: wat is de slimste weg naar Rome? ESB, 87 (4366), pp. 464-467

Economie moet je doen

Teulings, C.N., 2002, Economie moet je doen, ESB, 87 (4377), pp. 700-702.

Hoe arbeidsmarktbeleid te waarderen?

Koning, P.W.C., C.N. Teulings & G.J. van den Berg, 2002, Hoe arbeidsmarktbeleid te waarderen? ESB, 87 (4372), pp. 600-602.

De grenzen van de publieke sector

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 2000, De grenzen van de publieke sector, Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, jaargang 22 (2), pp. 32-41.

Privatisering spoorwegen blijft een serieuze optie

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 2000, Privatisering spoorwegen blijft een serieuze optie, ESB, 85 (4248), pp. 236-240.

De economie van privatisering

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 2000, De economie van privatisering. ESB, 85 (4251), pp. 304-308.

Euro corporatisme voor de arbeidsverhoudingen

Hartog, J. & C.N. Teulings, 1999, Euro corporatisme voor de arbeidsverhoudingen, ESB, 84 (4200), pp. 3-4-307.

Concurrentie als alternatief voor rechtsprincipes

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 1999, Concurrentie als alternatief voor rechtsprincipes, ESB 84 (4204), pp. 364-367.

Op zoek naar de grenzen van de staat: publieke verantwoordelijkheid tussen contract en eigendomsrecht

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 1999, Op zoek naar de grenzen van de staat: publieke verantwoordelijkheid tussen contract en eigendomsrecht. InL W. Derksen, M. Ekelenkamp, F. Hoefnagel, M. Scheltema (eds.), Over publieke en private verantwoordelijkheden pp. 19-117 WRR Voorstudies en achtergronden V105, Den Haag: SDU Uitgevers.

Het dogma van een laag belastingtarief

Teulings, C.N., 1998, Het dogma van een laag belastingtarief, ESB, 83 (4167), pp. 688-691.

Vijf jaar na Buurmeijer

Aarts, L.J.M., Ph.R. de Jong, C.N. Teulings & R.J. van der Veen, 1998, Vijf jaar na Buurmeijer, ESB, 83 (4157), pp. 472-476.

Arbeidsaanbod en werkgelegenheid

Broersma, L., J. Koeman & C.N. Teulings, 1997, Arbeidsaanbod en werkgelegenheid, ESB, 82 (4127), pp. 836-839.

Keuzevrijheid versus solidariteit

Teulings, C.N., 1997, Keuzevrijheid versus solidariteit, ESB, 82 (4133), pp. 961-965.

Spil in ’t spel

Freeman, R.B., J. Hartog & C.N. Teulings, 1997, AVV, Spil in ’t spel, ESB, 82 (4115), pp. 580-584.

De plaats van de vakbeweging in de toekomst

Teulings, C.N., 1996, De plaats van de vakbeweging in de toekomst, Den Haag: Welboom.
Artikel

Doelmatigheid, rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en privacy

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 1996, Doelmatigheid, rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en privacy, ESB, 81 (4085), pp. 1008-1012.

Efficiënte loonvorming door sociale partners

Teulings, C.N., 1995, Efficiënte loonvorming door sociale partners, ESB, 80 (4010), pp. 460-464.

Loonvorming in Nederland en de Verenigde Staten

Hartog, J., R. van Opstal & C.N. Teulings, 1994, Loonvorming in Nederland en de Verenigde Staten, ESB, 79 (3965), pp. 528-533.