HOME / OVERIGE PUBLICATIES

OVERIGE PUBLICATIES

Laat rijkeluiskinderen meer collegeld betalen

Teulings C.N., Artikel NRC, 14-4-2018

Artikel

Amsterdam vreest zijn eigen success

Teulings C.N., Amsterdam Lezing, 26 maart 2018

Amsterdam Lezing

Geen weg terug, ga door met die euro

Teulings C.N., Geen weg terug, ga door met die euro, NRC Opinie

Artikel

 

Vijf jaar programma Teulings in de praktijk: wat kan er beter?

Teulings C.N., vijf jaar programma Teulings in de praktijk: wat kan er beter?, ESB, KVS preadviezen 2016

Preadvies

Johan Witteveen lezing

Teulings C.N., Johan Witteveen Lezing, Erasmus Universiteit Rotterdam, 31 oktober 2016

Lezing

1   20161031_54

2   4

Fotografie: Michelle Muus

EU-debat is niet te winnen met hervormingsbeloftes

C.N. Teulings, EU-debat is niet te winnen met hervormingsbeloftes, FD-Opinie

Artikel

De toekomst van Europa

Een essay over schuld, moraal en solidariteit, Management & Organisatie, nr. 5/6, sept-dec. 2014
Essay

EU bracht Nederland honderden miljarden

Blom F., G.J. Wijers, C.N. Teulings, NRC

Artikel NRC

Economie na Lehman

Teulings, C.N., 2013, Economie na Lehman, Tijdschrift voor het economisch onderwijs, vol. 113 (6) p.2
Artikel

Steden, grondprijzen en de lokale overheid

Groot, H.L.F. de, G.A. Marlet, C.N. Teulings & W. Vermeulen, 2011, Steden, grondprijzen en de lokale overheid, De economische toekomst van Nederland, preadviezen 2011, Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, pp. 233-255.

Welke lessen leert de grote recessie ons voor macromodellen?

Anthony,  J., D.P. Broer & C.N. Teulings, 2011, Welke lessen leert de Grote Recessie ons voor macromodellen? De economische toekomst van Nederland, Preadviezen 2011, Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, pp. 75-105.

De toekomst volgens het CPB

Bos, F. & C.N. Teulings, 2011, De toekomst volgens het CPB: wetenschap, glazen bol of een praktisch beleidsinstrument?, Liberaal Reveil vol 3, pp. 132-138.

Tatoeages overal – dat zijn zij

Teulings, C.N., 2011 Tatoeages overal – dat zijn zij (Preek voor het volk, tekst zoals is uitgesproken in Kerk De Duif te Amsterdam n.a.v. het 225-jarig bestaan van de Kleine Komedie), NRC.
Tekst

Kunnen economen de politiek verklaren?

Teulings, C.N., 2008, Kunnen economen de politiek verklaren? De Academische Boekengids vol. 72, pp. 9-14.

Markt en moraal gaan hand in hand

Teulings, C.N., 2008, Markt en moraal gaan hand in hand, NRC.

Aandeelhouderswaarde: steen der wijzen of des aanstoots

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 2008, Aandeelhouderswaarde: steen der wijzen of des aanstoots, Financieel Dagblad.

Moraliteit en marktwerking, een verstandshuwelijk?

Teulings, C.N., 2007, Moraliteit en marktwerking, een verstandshuwelijk?, Annalen van het Thijmgenootschap, vol. 95 (3) pp. 13-33.

Privatisering: bezint eer ge begint, voltooit wat is ontplooid

Teulings, C.N., A.L. Bovenberg & H.P. van Dalen, 2007, Privatisering: bezint eer ge begint, voltooit wat is ontplooid, Christen Democratische Verkenningen, Lessen in Marktwerking, vol. 28, pp. 44-56.

Een nieuw fundament: borging van publieke belangen op de woningmarkt

Hof, B., C. Koopmans & C.N. Teulings, 2006, Een nieuw fundament: borging van publieke belangen op de woningmarkt, SEO rapport, 899.

Over goedwillende dictators kwaadaardige democraten en centrale planners

Teulings, C.N., 2006, Over goedwillende dictators, kwaadaardige democraten en centrale planners, IRF lustrumboek.

De cirkel van goede intenties: de economie van het publieke belang

Teulings, C.N., L.A. Bovenberg & H. van Dalen, 2005, De cirkel van goede intenties: de economie van het publieke belang, Amsterdam, University Press.

Verdeel het vermogen nu: generatierekening overbrugt tegenstellingen

Teulings, C.N., 2005, Verdeel het vermogen nu: generatierekening overbrugt tegenstellingen, Pensioen, Bestuur & Management, vol. 2 (2) pp. 6-7.

De calculus van het publieke belang

Teulings, C.N., A.L. Bovenberg & H.P. van Dalen, 2003, De calculus van het publieke belang, Den Haag, kenniscentrum voor ordeningsvraagstukken.

Op zoek naar de grenzen van de staat: publieke verantwoordelijkheid tussen contract en eigendomsrecht

Bovenberg, A.L. & C.N. Teulings, 1999, Op zoek naar de grenzen van de staat: publieke verantwoordelijkheid tussen contract en eigendomsrecht. InL W. Derksen, M. Ekelenkamp, F. Hoefnagel, M. Scheltema (eds.), Over publieke en private verantwoordelijkheden pp. 19-117 WRR Voorstudies en achtergronden V105, Den Haag: SDU Uitgevers.

De plaats van de vakbeweging in de toekomst

Teulings, C.N., 1996, De plaats van de vakbeweging in de toekomst, Den Haag: Welboom.
Artikel